ה. "יום חנוכת שמים וארץ" בקידוש של שבת

בילקוט מדרשים ופירושים ממחבר אלמוני שפורסם לאחרונה על ידי אפרים א' אורבך בשם " ספר פתרון תורה , ' " מתוך כתב יד שהועתק בפרס בשנת , 1328 מצוייה הפיסקה הבאה האומרת : הסבירני ! " ז' חנוכות באו לעולם , ו' עברו רז' לעתיד לב [ א ] לימ [ ות ] המשיח , א' חנוכת שמים וארץ , כשברא הק' את העולם בראו בששה ימים וביום השביעי עשה חנוכה ... כאדם שמזמין את הארחין ומשמח אותן וזו היא האמורה בקידוש היום יום חנוכת שמ [ ים ] וא [ רץ . " [ קביעה זו שנוסח הקידוש כולל את המשפט : י ו ם ח נ ו כ ת ש מ י ם ו א ר ץ , שאינו נמצא בשום נוסח מן הנוסחים הרווחים ולא נזכר בספרות ההלכה והמנהגים , יש בה משום חידוש . הפיסקה לא משכה , כנראה , את תשומת לב המהדיר שלא הקדיש לה הערה כלשהי * . לדידי נתמלאה תוחלת רבת שנים . מיום שמצאתי נוסח זה בשריד מסידור מנהג פרס ק ויתי כי באחד הימים . 10 בין השורות נוסף : "רופא חולים . 11 . " הפסוק הוכנס לתוך הברכה כמות שהוא , בלי אחד המונחים המשמשים פתיחה לציטוט מקראות " ) ככתוב , " "ונאסר , ( " ראה שם , הערה . 202 . 1 הוצאת מגנס , ירושלים תשל"ח , עמ' . 137 . 1 דברים אלו נכתבו סמוך להופעתו של "ס...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח