ד. ברכת קדושת השם בעשרת ימי תשובה

. 1 מלבד שינוי החתימה מ"האל הקדוש" ל"המלך הקדוש" הנדרש לפי התלמוד הבבלי , ' היה נהוג במנהג בבל לשלב בעשרת ימי תשובה לפני סיום הברכה את הפסוק ו "ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה" ( ישעיה ה , טו . ( תשלובת זו שייכת לתוספות האחרות שנתייחדו לימים הנזכרים : "זכרנו" בברכת אבות , "מי כמוך" בגבורות , "זכור רחמיך" בהודאה ו"בספר חיים" בברכת השלום . רב סעדיה הסתייג מכל התוספות הללו ואיפיין אותן בביטוי " אין להן עיקר" , כלומר אין להן מקור במסורת התלמודית . למרות הסתייגותו המשיכה להתקיים במנהג בבל ובנוסחים המזרחיים ההולכים בעקבותיו , וכבר הצבעתי על כמה קטעי גניזה המשלבים אותו פסוק בברכת "אתה קדוש" . ויוזכרו כעת שלושה קטעים נוספים מן הסידרה החדשה של טיילור שכטר בקיימבריג . ' ואלו הם ; . 229 48 , 160 , 121 נוסף לכך יפורסמו כאן הוראות ליטורגיות הכתובות ערבית הדורשות במפורש שיבוצו של המקרא האמור , בצד שינויי החתימה הנדרשים לפי התלמוד ובצד התוספות האחרות המשתלבות בברכות הראשונות והאחרונות של העמידה . TS NS 150 184 צלוה ראש השנה . יג'ב עלי בר ישראל מן לילה ראש השנה ואלי כ'רוג' אלכפור פי פצל אלא...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח