ב. הברכה: אקב"ו במצות תפילין

גרמה לה מזלה של הברכה על תפילין של ראש : אקב"ו במצות תפילין שתידחק על ידי הנוסחה על מצות תפילין ; היא נעלמה מן השימוש ולא נתקיימה בשום מנהג מן המנהגים השולטים היום . זאת — חרף העובדה שהיא מושתתת על יסודות איתנים , מובאת במקורות בני סמכא חכתה לתפוצה רבה . יוזכרו המקורות העיקריים שבהם היא מופיעה בקיצור נמרץ : כתבי היד של התלמוד , הלכות גדולות , הלכות ראו , הגאונים נטרונאי , עמרם , רב סעד ה ורב האי , הרי"ף , שלמה בר נתן מסג'למסה , אור זרוע , ספר העיטור , ספר המכריע , יחוסי תנאים ואמוראים , הרא"ש ואורחות חיים . תופעה מתמיהה לפנינו . במקום אחר נסיתי למצוא טעם להיעלמותה והסבר לצירוף "צוה ב , " ... שאינו לא לשק מקרא ולא לשק משנה . כאן ברצוני להעיר שכבר אחד מחכמי ספרר במאה הי"ד , ר' אשר בן חיים נביו , תלמיד תלמידו של הרשב"א , הביע את תמהונו — וצערו — על תופעה זו והתלבט בה קשות . הוא חיבר ספר על הלכות ברכות שלא זכה עדיין להתפרסם בדפוס . היו לפני מיקרופילמים של שני כתבי יד : אוכספורד , הספרייה הבודליאנית מספר 799 ( לפי הקאטלוג ) ומוסקבה גינצבורג . 65 / 1 המחבר , המשתמש במלים ערביות וספרדיות , כו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח