ו. ברכת הפסוקים: ברוך יי לעולם אמן ואמן

,, ברכת הפסוקים" , שנוספה , לפי דעת רב נטרונאי גאון , על ידי ,, רבנן בתראי" י לשתי ברכות קריאת שמע לאחריה , עומדת , כידוע , בסתירה גלריה למשנה . 56 מותר לשער , שגם מגמה אנטי כיתתית מונחת ביסוד הלכה זו המקפידה להסמיך את התחלת הספירה תיכף ליום טוב הראשון של פסח . , snro היווה הפירוש של ממחרת השבת" " כשבת בראשית בעייה מרכזית בפולמוס הכיתות , ולאו דווקא הקראים . כדי להוציא מנוהג הכיתות הקפידו שני גאונים אלה על התחלה מדוייקת של ספירת העומר ולא התירו סטייה כלשהי אפילו במקרה של שכחה . השערה זו מתקבלת במיוחד לגבי רב סעדיה , שמלחמתו הממושכת במינות רבת הפנים הטביעה את חותמה על יצירותיו הספרותיות . לעומת זאת , אין מקום להשערתו של א"ה ווייס ( דור דור ודורשיו , ח"ד , עמ' ( 108 שהלכה זו היתד , מכוונת נגד דעת הקראים שמצות ספירת העומר היא ביום" ונטה אחריו ש' באתן ( ראה " קובץ הנזכר בהע' , 7 עמ' , ( 56 שהרי הן רב יהודאי והן רב סעדיה מתירים בפירוש לספור ביום למי ששכח לספור בלילה במשך ימי העומר ( רי"ץ גיאת , שם ; סידור רס '' ג , שם , ( הם מחמירים רק לגבי הלילה הראשון . והשווה דברי מרדכי מרגליות , החילוקי...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח