ה. ספירת העומר: תשלובת פרשנית בסידור הגאון

בפרק זה נדון בתוספת ששולבה בדיני ספירת העומר של סידור רב סעדיה בקשר עם הלכה אחת שהעסיקה את גדולי בעלי ההלכה מימות רב יהודאי גאון ואילך . תשלובת זו קובעת עניין לעצמה ונבדלת מן התשלובות השכיחות , משום שלא באה להתאים את הטכסט אל הדין המקובל והנוהג הרווח , אלא לפרש יצאה , ומגמתה ליישב סתירה" בדברי הגאון . והרי הפיסקה הנידונה במקורה הערבי ובתרגום עברי י י " .- ומן נסי אן יברך פי בעץ' ליאל ומי ששכח לברך באחד מלילות א לעומר פליברך עלי מא יסתקבלה העומר יברך על הלילות הבאים , ואם פאן נסי אן יברך פי אללילה אלאולי שכח לברך בלילה הראשון לא יוכל פקד פאתה אן יברך עלי א ל ע ו מ ר עוד לברך על העומר בשנה זו מפני יפת בן עלי נגרר , בלא יודעין , אחרי הלשון הערבית שהיתר . שגורה בפיו והשתמש בביטוי ,, אמר ב" עצמו במובן / am בפיוט פולמוסי , שבו הוא מאשים את הרבנים בעבירה על ? ft 1 תוסיפו" בשל מצות ניסוך המים שהנהיגו , הוא מתבטא כך : האומרים במצות נסוך " המ"ם הוסיפו על מאמרו" ( פינסקר , לקוטי קדמוניות , ח"ב , עמ' . 49 . ( 23 עי' בחילופי הנ ^ סחאות ד . ע' . 15 . 50 סדר רב עמרם השלם , ח"א , עמ' ; 86 א' מארכס , ה...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח