ד. ברכות תפילין

כידוע , שימשה שאלת מספר ברכות תפילין , אחת או שתיים , סלע מחלוקת במשך מאות שנים והעסיקה את חכמי התלמוד , הגאונים ואת גדולי בעלי ההלכה בכל הזמנים , שלא חדלו מלהתלבט בה לבטים רבים , ™ ואף חוקרי זמננו הרחיבו בה את הדיבור . 44 לצורך ענייננו רשאים אנו לקצר . די להזכיר שגאוגי סורא , רב יהודאי , שר שלום , רב נטרונאי ורב עמרם מחייבים שתי ברכות , אחת על של יד ואחת על של ראש . לעומתם תורה רב האיי , גאון פומבדיתא , שלא לברך אלא אחת . מסתבר , שעניין לנו עם אחד החילופים שבין סורא ופומבדיתא . 15 מהי עמדת רב סעדיה בשאלה רבת רכוחים זו י והנה על סמך מהדורת הדפוס = ) 4 « א א ) תשובתנו תהיה : הגאון סטה ממנהג גאוני סורא ונקט בשיטת גאוני פומבדיתא . ברם , כמו במקרים מסופקים אחרים אין לסמוך על א א בלבד : גירסותיו טעונות בדיקה לאור קטעי הגניזה המקבילים . והנה בין כתבי הגניזה נמצאים שלושה קטעים מקבילים 47 . 41 סר"ע ורשא , נב ב , השלם , ח'יב , ; 401 יספר הפרדס ( אהרנרייך , ( עמ' עה ו שבלי הלקט השלם , ; 374 רבנו יעקב הגוזר , זכרון ברית לראשונים ( ברלין תרנ"ב , ( עמ' ; 82 טור יו"ד , סי' רסה . . 42 עי' תשובות הרמב...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח