א. התנגדות רב סעדיה לאמירת "אור הדש"

הפיסקה בסידור רב סעדיה המכילה את התנגדותו של הגאון לאמירת א ו ר חדש על ציון תאיר וכרי , בסיום ברכת ,, יוצר אור / ' חסרה במהדורת הדפוס וו כיון שבכתב יד אוכספורד 301 א א ) שעליו היא מבוססת , חסר דף אחד במקזם זה וקטע גניזה מקביל להשלים את החסר לא עמד לרשות המהדירים . כבר בשנת 1943 הצלחתי למצוא באוכספורד קטע גניזה מקביל ופרסמתיו עם תרגום עברי . בינתיים נסתייע בידי לגלות בקיימבריג' שני קטעים נוספים , שיש בהם כדי למלא את החסר כולו , ושריד קטן המכיל רק את יעניין ,, אור חדש" נזדמן לידי גם באוסף גסטר במוזיאון הבריטי , וגם הוא מקורו בגניזת קהיר . הואיל והקטע האוכספורדי משובש בשני מקומות , אני חוזר ומדפיס אותה פיסקה על פי כתב יד קיימבריג' = ; TS . Arabic 35 / 11 ק א , ( שהוא המדוייק שביניהם , ורושם את חילוםי הנוסחאות משני כתבי היד האחרים : א - ) אוכספורד ) ו ק ב = ) קיימבריג' ב . TS . Arabic 18- / 36 : ( משני כתבי היר החדשים אנו למדים , א : נתאמתה דעתי שהמשפט הסגור בסוגריים טעות המעתיק היא . ב : לא נתאשרה השערתי בנוגע לביטוי ,, אלאפעאל אלקדימה" שהתקשיתי בו . הגירסה הנכונה מצוייה בקטעים החדשים : א...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח