הערות נוספות למאמר 'כתובת יריחו והליטורגיה היהודית'

( 1 ) בעמוד 577 הבאתי את גירסת המחזור האשכנזי , כתב יד הקולג' 'קורפוס קריסטי' , 133 בסיום תפילת 'מי שעשה נסים / אוסיף כעת דבר שיש בו משום חידוש . המשפט 'חברים כל ישראל' מופיע שם ( דף 101 א ) גם בתפילת 'יחדשהו , ' הנאמרת אחרי הפורמולה של הכרזת החודש . וזה נוסחה : 'יחדשהו הקב '' ה עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום ' חברים כל ישראל ונאמר אמן . ' מעתה , לפנינו היקרות נוספת של המשפט האמור ובתפילה נוספת . לפי שעה אין בידי מקבילה לנוסח זה . ( 2 ) לגירסת כתב יד הגניזה באוכספורד 'חברים עם כל ישראלי ( עמי ( 573 מצאתי עכשיו מקבילה אצל הרד"ק , המסיים את 'ספר השרשים' שלו בתפילה דלקמן : 'יזכני האל / לראות בבנין ההראל / חברים עם כל ישראל / בעגלא ובזמן קריב אמן ואמן' ( מהדורת ברלין , 1847 עמ' . ( 419 ( 3 ) נראה לי כי השמטת בי"ת היחס לפני הבי"ת בתיבת ] ' ב ] כנייןי בכתב יד הגניזה הנזכר איננה טעות סופר , אלא מקרה של האפלולוגיה לפנינו . על תופעה זו כלשון חכמים כתב שי שרביט ב'מחקרי לשון' ( ספר יובל לד בן חיים בעריכת מ' בר אשר ואחרים . ירושלים תשמי'ג , עמי 562 ואילך . ( המביא דוגמאות גם מלשון המקרא ....  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח