כתובת יריחו והליטורגיה היהודית

דכירן לטב יהוי דכתהון לטב כל קהלה קןדי ] שה רביה וזעוריה דסייע יתהון מלכיה דעלמה ואתחזקון ועבדון פסיפסה דידע שמהתון ודבניהון ודאנשי בתיהון יכתוב יתהון בספר חייה [ עם כל ] צדיקיה חברין לכל ישראל של [ ום אמן ] כתובת הפסיפס הארמית שנחשפה ליד הכניסה לבית הכנסת העתיק ביריחו ' בשנת 1936 זכתה לאחרונה להתעניינות מחודשת . וזאת , בשל ההקבלה המעניינת שנתגלתה בינה ובין התפילה בעד הציבור , שהיתה בשימוש בקהילות יהודי כפא שבקרים וקוצ'ין שבהודו ' . הקבלה זו מתייחדת בכך , שאינה מוגבלת למלים בודדות פה ושם , אלא משתרעת על טכסט רצוף וההתאמה אינה מותירה שום ספק בדבר הזיקה שביניהן . עובדה זו אופיינה בצדק כדבר 'מפתיע' או כ'מדהים ממש . ' 'תפילה שנמסרה לנו במחזור שנדפס בקרים במאה השמונה עשרה כבר נקבעה בפסיפס של בית כנסת בארץ ישראל בשלהי התקופה הביזנטינית , זאת אומרת למעלה מאלף שנים קודם . ' להפתעה זו נתלוותה תמיהה רבה , ' שלגבי אלף שנים הללו אין בידינו אף לא מקור כתוב אחד , שיוכל להעיד על שימושה של התפילה בפי היהודים . ' י 2 ראה ; גי פרסטר , קתדרה 19 ( תשמ"א . ( עמ 24 ' [ להלן : פרסטר ;[ אי הורביץ , שם . עמי ו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח