מנהג ארץ-ישראל הקדמון - מקורות חדשים

שיקום מנהג ארץ-ישראל הקדמון , אחרי מאות שנים של שיכחה כמעט מוחלטת , נתאפשר בימינו , כידוע , בעיקר בוכות העלים הבלויים שנשתמרו בגניוה של בית הכנסת הארץ ישראלי בקהיר . למידע המסופק על ידי הגניזה נודעת חשיבות עליונה לתולדות התפילה ולהבנה אמיתית של עלייתם והתפתחותם של מנהגים שונים בארצות המזרח ובארצות אירופה שנמשכו אל תוך מעגל ההשפעה של שני המרכזים , הארץ ישראלי והבבלי . יש לזכור , שלמרות ההגמוניה של ישיבות בבל על קהילות ישראל בתקופת הגאונים ועל אף גינויי הגאונים למנהגי ארץ-ישראל , שאליהם התייחסו כאל תוצאה של בורות , ואפילו הוקיעו אותם כמינות , השפעת ארץ-ישראל התקיימה זמן רב אחרי שהפך התלמוד הבבלי למקור העליון של ההלכה . מטרת מאמר זה להוסיף נדבך לשיקום המנהג הארץ ישראלי העתיק על ידי פירסום קטע גניזה מתוך אוסף טיילור שכטר , הסדרה הישנה , בספרייה האוניברסיטאית בקיימברידג . ' בקטע שני דפי קלף רציפים , קרועים במספר מקומות , ובהם 20 שורות על כל עמוד . ההנחיות הליטורגיות הן בערבית באותיות עבריות . טקסט הקטע מודפס בסוף המאמר . ענייננו העיקרי בשתי פיסקאות . הראשונה מתייחסת למנהג ארץ ישראל בלתי ידו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח