ברכת 'חונן הדעת' במנהג בבל

ברכה זו חורגת משאר הברכות האמצעיות שיש לה הקדמה הימנונית : אתה חונן וכר ואח"כ באה הבקשה : חננו מאתך וכוי . בנוסח א"י רק הבקשה . עלינו לשים לב אל ממצאי הגניזה : כ"י אלב ( ראה מאמרי י"ד קטעים חדשים , עמ' 275 וכר ) גורס רק את ההימנון . וכבר היטלתי ספק בנכונותה של נוסחה זו ( שם , עמ' ( 264 המעמידה את הברכה על ההימנון בלבד ומשמיטה את הבקשה בניגוד ליתר הברכות האמצעיות של תפילת יח המכילות בקשות . ואמנם כ"י יב ( TS Arabic 36 / 11 ) מסכים עם כ"י אא וגורס את שתיהן ההימנון והבקשה . וכן היא הגירסה בכ"י יג ( TS Arabic 36 / 54 ) שעל אף ליקויו ניתן לקבוע עובדה זו בוודאות . [ אתה חונן ל ] אדם דעת ומלמד ל ] אנוש בינה חננו מאתך דיעה ובינה [ והשכל בא"י חונן הדע ] ת . ובכן שני כתבי גניזה מסכימים עם אא בנוסחה זו . אך אם אין לשייך גירסת אלב לרב סעדיה , הרי הנוסחה כשלעצמה איננה תוצאה של השתבשות , שהסופר השמיט בטעות את פיסקת הבקשה . היא רווחה במזרח באזורים שאין בידינו לפי שעה לאתרם ולהגדירם . נוסף לאלב היא מזדמנת בשני כתבי יד הגניזה השמורים בספריה הבריטית בלונדון : Or . 6197 דף 33 א וכ"י Or . 5557 . Z דף 14 א...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח