בשולי המאמר 'לחקר נוסח העמידה במנהג בבל הקדמון'

א . הקול ! הבו גודל לאלהינו במאמרי הנזכר הפיניתי את תשומת הלב לביטוי הקולי " במשמעות מלת " קריאה . האזינו ! שימו לב , ! המופיע בקטע גניזה באוסף אדלר בניו יורק . בסדר הוצאת ספר התורה מכריז החזן , הקולי תנו כבוד לתורה . " ביטוי זה נשתבש " במרוצת הזמן ל „ ה כ ל " בנוסחים הנהוגים היום , במנהג אשכנז : „ ה כ ל הבו גודל לאלהינו ותנו כבוד לתורה , " ובמנהג ספרד י : „ ה כ ל תנו עוז לאלהים ותנו כבוד לתורה . " בינתיים עלה בידי למצוא מקור נוסף לשימוש בביטוי זה בהזדמנות זו , והוא במחזור ארם צובה ( חלב , ( ויניציאה רפ"ז , ( 1527 ) ח"א , בסדר הוצאת ספר תורה ביום הול ( עמ' נה א ) וביום השבת ( עמי קיג א . ( וזה נוסחו „ < ה ק ו ל ! כי שם יי אקרא הבו גדל לאלהינו . תנו עוז לאלהים ותנו כבוד לתורה . " ( אשר לנוסח , לפנינו צירוף שתי הנוסחאות שנתאזרחו בשני המנהגים , אשכנז וספרד , בתוספת תחילת המקרא : ,, כי שם יי אקרא . " צירוף נוסהאות הוא אחד הסימנים המאפיינים מנהג ארם צובה . ( חשיבות מיוחדת נודעת למקור חדש זה . ממנו אנו רואים , שעל אף העובדה שההשתבשות חלה בזמן מוקדם יחסית , ונשתרבבה אפילו לכתבי היד של מסכת ס...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח