נספח ד הקול = הכל

בין הנתונים הליטורגיים הכלולים בקטע אדלר הראויים לעיון ולדיון תופס מקום מיוחד מנהג החזן לפנות אל הקהל בקריאה : „ ה ק ו ל תנו כבוד לתורה . " למנהג זה מוקדשות השורות הבאות . הקול = ! האזינו ! שימו לב ! השימוש בביטוי 93 זה כדי להסב את תשומת לב הציבור לטכס חשוב בבית הכנסת מופיע במנהג רומניאה לפני הכרזת החודש : „ הקול ! כל עמא ear דעתיכוז למשמע קל rasera ירחא הדין כמה דגזרו מרנן ורבנן חבורה קדישא דייתבין בארעא דישראל סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה" . הקראים בדמשק » 5 השתמשו בו לעורר את הנוכחים להאזין לקריאת עשרת הדברות : „ ה ק ו ל ! אחינו שמעו עשרת הדברים ! ברוכים תהיו . " ויש לציין , שמנהג זה ולזרז את הציבור להתרכזות בשעת קריאת עשרת הדברות רווח בכמה קהילות . במנהג מצרים היתה נהוגה פורמולה זו ,, : - ) 0 אציתו הטמיעו קול פתגמא מתקראה אילו עשרת הדברים אשר נתן יי לאבותינו על הר סיני ברעש ברעד ברעם באימה ביראה רכב אלהיט רבותים אלפי שנאן יי בם סיני בקדש . " הביטוי „ ה ק ו ל ! " ניתן להיתרגם בצורה קולעת : ,, אציתו ושמיעו . " ! במנהג צרפת הקדמון ° 7 השתמשו בקריאה חגיגית החוזרת על מלת ,, אחינו" שלוש פ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח