נספח ג שרידי סידור נוסח בבל בארמית

( ראה עמ' קב ) ששת הדפים שמורים בספרית בודליאן באוכספורד : , 86 ( 6 " 5 Heb . d . 41 , fois ) 2714 / 2 בספריה האוניברסיטאית בקיימבריג , TS 10 H 1 5 : ' בספרית בית מדרש לרבנים בניז יורק t אדלר . 2017 / 8 , 9 סדר הדפים הוא ו . אוכספורד , 5 אדלר , 9 קיימבריג' 1 , 2 אדלר , 8 איוכספורד . 6 והרי תאור קצר . אוכספורד דף 5 א מתחיל באמצע ,, אמת ויציב" במלים ואמונתו קיימת" ומסתיים באמצע עוזר את אבותינו" במלים ,, ואת כל " " רודפי . " דף 5 ב מתחיל בניך" ומסתיים : ,, ואית דאמרין ח ( פ 1 לופי יקיים עלינו : כגאלתה " ראשונים פדה למענד אחרונים כי אין זולתך ראשון . " אדלר 9 א ממשיך : ואהרון . " בי א' יי ג » ל ישראל . ועני צבור אמן . " העמידה נפתחת בשני פסוקים ,, : 87 יי שפתי תפתח" ו כי שם יי אקרא . " נוסחה הברכה הראשונה ... ,, .. אל עליון גומל חסדים " טובים וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך מושיע ומגן בא"י מגן אברהם . " והרי נוסח הקדושה וברכת קדושת השם : נקדישך ונעריצך " כסוד אלי קדש 88 ככתוב על T נביאך לקרא זה אל זה ואמר ק' ק' ק' ... כבודו . לעומתם ברוך יאמרו . וענו צבור ברוך .....  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח