שער ראשון המנהגים הקדומים - מנהג בבל ומנהג ארץ־ישראל