שלמי תודה

תודתי העמוקה מוגשת בזה לכל אלה שסייעו להוצאת הספר הזה לאור . בראש וראשונה לפרופסור מנחם בן ששון , כעת רקטור האוניברסיטה העברית ירושלים , שממנו באה היזמה , בשמו ובשם "קבוצת חברים , " לכנס את המחקרים ולהדפיסם בהוצאת מכון בן צבי . כמו כן תודתי נתונה לפרופסור חגי בן שמאי , ראש המכון , בשל התעניינותו הרבה , עידודו ועצותיו המועילות , ולקודמו בתפקיד פרופסור אברהם גרוסמן . ייזכרו לטובה , לתודה ולברכה כל המנצחים על המלאכה בהוצאת המכון שתרמו , כל אחד לפי דרכו ותפקידו , לביצוע העבודה , ובראשם יוסף אביב"י על סידורו הנאה של הספר . תודה מיוחדת אני חב למזכיר האקדמי של המכון , מיכאל גלצר , שטרח ועמל בכל פרטי הכנת המאמרים והבאתם לבית הדפוס והיה לי לעזר רב מעל ומעבר למתחייב מתוקף תפקידו . תשואות חן חן לו . אני מכיר תודה לספריות השונות שבהן שמורים כתבי היד שהשתמשתי בהם , ואני מודה למנהליהן על הרשות לפרסם את החומר שנדפס במאמרים אלה : הספרייה הבודליאנית באוקספורד ( כתבי היד וקטעי הגניזה . ( ספריית האוניברסיטה בקיימברידג' ( אוסף כתבי היד ואוספי קטעי הגניזה . ( ספריית וסטמינסטר קולג' בקיימברידג' ( אוסף כתבי ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח