תוכן העניינים

כרך ראשון שלמי תודה 9 שער ראשון 1 המנהגים הקדומים - מנהג בבל ומנהג ארץ ישראל 11 לחקר מנהג בבל הקדמון 13 לחקר נוסח העמידה במנהג בבל הקדמון 65 נספח א 1 הנוסחה הקצרה של ברכת 'אבות ; ' נספח ב ? . הנוסחה קונה ברחמיו שמים וארץ ? נספח ג י שרידי סידור נוסח בבל בארמית ! נספח ר . הק 1 ל = הכל בשולי המאמר 'לחקר נוסח העמידה במנהג בבל הקדמון' 94 ברכת 'חונן הדעת' במנהג בבל 101 החתימות 'עושה השלום' ו'הפורס סוכת שלום' במנהג בבל 103 מנהג ארץ ישראל הקדמון - מקורות חדשים 108 כתובת יריחו והליטורגיה היהודית 126 הערות נוספות למאמר 'כתובת יריחו והליטורגיה היהודית' 152 פרקים בתולדות התפילה והברכות 155 א . התנגדות רב סעדיה לאמירת 'אור חדש ; ' ב . חתימת ברכת ה'גאולה' במנהג ארץ ישראל הקדמון ; ג . הגירסה 'להכניס' בבריתו של אברהם אבינו ; ד . ברכות תפילין ( אחת או שתיים ;( ה . ספירת העומר . תשלובת פרשנות בסידור הגאון ; ו . ברכת הפסוקים ; 'ברוך יי לעולם אמן ואמן ; ' ז . טכס הסיום של תפילת העמידה חמשה נושאים בתחום התפילה 181 א . 'הקול ! ' במשמעות : 'הקשיבו ! ' 'שימו לב ! ' ב . הברכה : אקב"ו במצות תפילין ; ג . 'קונה ש...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח