התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב כרך ראשון

נפתלי וידר התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב כרך ראשון נפתלי וידר התגבשות נוסח במזרח ובמערב קובץ מאמרים כרך ראשון ¥ *\* מכון בךצבי לחקר קהילות ישראל במזרח יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים ירושלים תשנ"ח Naphtali Wieder IN THE EAST AND THE WEST THE FORMATION OF JEWISH LITURGY Volume I הספר יוצא לאור בסיוע משרד החינוך והתרבות , מנהל חברה ונוער , תחום מורשת יהדות המזרח כל הזכויות שמורות למכון בךצבי ירושלים , תשנ"ח מסת"ב ISBN 965-235-073-7 נדפס בישראל הפקה : מיכאל גלצר * לוחות ! שלמה נתן * הדפסה ntriN ? .  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח