מפתח ארגונים ומוסדות

' אגודת אחוה' 115 113 68 63 61 60 59 ' אגודת אחים' 73 66 64 38 22 8 אגודת הכורמים 88 אגודת ישראל 80 59 51 46 13 9 אגודת 'מכבים , ' ראה 'מכבי , ' אגודה ' אגודת עזרה של יהודי גרמניה' 47 38 30 26 19 121 117 79 77 73 70 69 68 67 66 64 60 אגודת פועלי הדפוס 82 81 אגודת 'שומרי תורה , ' ראה 'שומרי תורה , ' אגודה אחוה , ראה 'אגודת אחוה' אהיאסף ראה לוח אחיאסף אליאנס , ראה כל ישראל חברים אפ"ק ( אנגלו פלסטינה קומפני , ( ראה בנק אפ"ק אריאל > כ"ע ) 38 ארצות הברית ( אמריקה ) — שגרירות בקושטא 130 129 ' אשל אברהם , ' הכנסת אורחים 36 בית דין צדק ( בד"ץ ) 131 129 126 124 115 110-106 105 103 102 91 90 89 88-87 78 62 41 40 39 33 29 28 26 25 19 בית המדרש העברי למורים 120 בית המדרש לגננות של חברת העזרה 66 בית המדרש למורים של חברת העזרה 76 69 66 120-118 79 בית המדרש לרבנים של חברת העזרה 69 66 בית הספרים 'מדרש אברבנאל' 68 63 8 בית העם בירושלים 80 78 75 69 בית התבשיל הכללי 36 בית התבשיל של ת"ת עץ חיים 60 בית חנוך עוורים 37 24 בית חרושת לסבון ( בורית ) 44  אל הספר
מוסד ביאליק