מפתח מקומות

אוסטריה 135 131 93 92 91 אוסטריה הונגריה ( קיסרות ) 121 אוסטרליה 94 91 83 47 איסטמבול , ראה קושטא אירופה 94 90 71 67 63 30 המורחית 133 122 106 99 98 74 53 51 43 33 32 11 10 המערבית 63 33 המרכזית 43 אנגליה 91 65 39 38 ארצות הברית / אמריקה 133 131 130 129 128 127 123 122 121 117 107 106 103 98 95 94 91 83 73 65 47 39 33 11 בגדד 65 ביאליסטוק 94 בלקאן 30 בריטניה , ראה אנגליה בריסק 101 98 96 28 בת שלמה 89 גדרה 99 ( ה < גליל 89 גרודנא 135 גרמניה 131 130 129 122 67 66 65 51 40 . 38 דגניה 89 דמשק 130 22 דרום אפריקה 94 91 83 39 33 האג 131 הולנד 30 הונגריה 135 129 91 15 6 היידלברג 39  אל הספר
מוסד ביאליק