טבלת ה'חלוקה' בירושלים (לסי א''מ לונץ, לוח px ישראל, תרס''א, עמ' ‭(171-168‬