נספח רשימת הכוללים האשכנזיים ודמי ה'חלוקה'

לסי : ( א ) יוסף יואל ריבלין . מגילת יוסף — מכחר מאמרים ורשימות כשנים תרכ '' ב-תרנ '' ו ( עורך נ' קצכורג , ( אוניברסיטת בר אילן , מכון ריבלין לחקר תולדות הישוב , תשכ '' ו ; ( כ ) אריה ליב מוצקין , 'היהודים בא ^ ישראל , ' א' ביין ( עורך , ( סמר מוצקין , הוצאת ההנהלה הציונית והנהלת הקונגרס היהודי העולמי , ירושלים תרצ '' ט , עמ' ; 48-17 ( ג ) נחום דב פריימן , ספר הזכרון הירושלמי — רשימה מפורטה מרכושנו הרוחני בירושלים , ירושלים , דפוס 'אחדות , ' תרע '' ג , עמ' 76-60 א . כולל אמריקה מקבל שליש מתקציבו מהועד הכללי . ב . החלוקה לנפש לפי ריבליז חושבה בפרנקים . כאשר במקור מופיע הסכום ברובלים נעשה החישוב לפי 2 . 66 פרנק לרובל . ד' ריבלץ ( שם ) ובתילי , השלח , 27 ( תר"ע . ( בנוסף לכוללים פעלו גם : ' הועד הכללי — ועד כל הכוללים , ' שתמך ב 600 נפשות שלא היו שייכות לשום כולל , ועד 'אפריקאן צנטרל קומטי' — ועד לאיסוף כספים מדרום אפריקה , משותף לועד הכללי , כולל וילנה זאמוט , ת"ת וישיבת 'עץ חיים , ' ת"ת וישיבת 'חיי עולם , ' ביה"ח 'בקור חולים . ' 'פקידים ואמרכלים' ( פקוא"ם אמשטרדם ) — מוסד התמיכה העיקרי...  אל הספר
מוסד ביאליק