סיכום

כאמור , לקראת סוף המלחמה היה הסיוע שהועבר על ידי המנהיגות הציונית למקור הקיום היחיד כמעט ליישוב . הכוללים , המוסדות , הישיבות , בתי הדין ( בד"ץ ) והועד הכללי כולם נסמכו על הסיוע 'הציוני . ' ואולם יחסי העוינות והחשדנות מהעבר הקרוב גרמו לכך שניסיון זה לא הקהה את העוינות אלא להפך . למנהיגי 'היישוב הישן' היה נדמה שהשליטה הציונית 442 שילוני , בתוך : במצור ובמצוק , תשנ"א , עמ' 443 . 141 ראה רופין תש"ז , עמ' ; 275-263 שילוני , שם , עמ' ! 88-87 אפרתי , בתוך : במצור ובמצוק , תשנ"א , עמ' ; 89-88 ספר תולדות ההגנה , חלק א , כרך ב , עמ' 444 . 276 הפקודה בוטלה על ידי הגנרל אריך פון פאלקנהיין , ( Faikenhayn ) שמונה למפקד החזית במקומו של ג'מאל פאשא . ראה אליאב , בתוך : במצור ובמצוק , תשנ"א , עמ' ; 167-157 אליאב , קתדרה ( תמוז תשמ"ח , ( חוב' , 48 עמ' ; 124-90 פרידמן , בתוך : במצור ובמצוק , תשנ"א , עמ' . 188-168 על כספי הסיוע מנוצלת לטובת המוסדות הציוניים על חשבונם של הישיבות ורבניהן . בא' בטבת תרע"ט , ( 4 . 12 . 1918 ) כשנה לאחר הכיבוש הבריטי של ירושלים , כתב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי 'דין וחשבון מפורט ממצ...  אל הספר
מוסד ביאליק