הקדמה — 'מלחמת השפות'.

'מלחמת השפות' ( Sprachen Kampf ) היתה זה כבר לאחד המיתוסים העיקריים בהיסטוריה הציונית , ועליו חונכו דורות ביישוב . ב"צ דינור רואה בה 'נס ראשון בתקומת ישראל . ' גם אם יש מידה מסוימת של הפרזה באמירה טעונה זו , אין ספק שמאבק זה בין הציונים ל'עזרה' ביטא שינוי מהותי במודעותו של היישוב החדש הציוני למקומו בהיסטוריה היהודית ולתפקידו כחלק ההולך לפני המחנה , במסגרת 392 בלוי תש"ו , עמ' סח . 393 ראה : דינבורג ( דינור , ( בתוך : שיבת ציון , א , תש"י , עמ' . 44 בנייתה של חברה יהודית לאומית חדשה . to 7 z » - /~ 7 xj ' מלחמת השפות' תוארה במפורט בייחוד על ידי משה רינות ורחל אלבוים דרור ; אנו לא נחזור כאן על סיפור המעשה , ונתייחס רק לכמה היבטים שיש להם שייכות ישירה לנושאי הדיון שלנו . שניים מ'גיבורי המלחמה , ' אפרים כהן רייס ודוד ילין , היו ילידי 'היישוב הישן' שמצאו את עצמם עומדים בשני צדי המתרס . ככל שהיו דומים איש לרעהו , הם מייצגים דפוס שונה של מנהיג בחברה נתמכת . 'אדון אפרים כהן' היה מנהל מוסדות 'עזרה' בארץ ישראל . כפי שכבר הודגש , נקבע מקומו בהנהגת 'היישוב הישן' במידה רבה על פי משקלה של חברת 'עזרה'...  אל הספר
מוסד ביאליק