ו. ועד עיר כללי — ניסיון שלא יכול היה להצליח.

סיפור 'משבר המוסדות' סופר בהרחבה לעיל ( עמ' . ( 30-23 בעקבות המשבר נעשה הניסיון הממשי הראשון להקים בירושלים הנהגה נבחרת שהיתה אמורה לפקח על הכוללים , על המוסדות וגם על הועד הכללי . הניסיון נכשל : הוא לא היה יכול להצליח . שאלת בחירת ועד עיר לעדה האשכנזית עולה כל אימת שהחברה נמצאת במשבר . כאמור יצר מותו של הרב סלאנט אצל רבים תחושה שהכול עומד להתמוטט . מערכת המוסדות הכלליים שנוסדה ופעלה בחסותו איבדה את פטרונה ולכאורה גם את מקור הסמכות והלגיטימציה שלה . על רקע תחושה זו עולה הדרישה לבחור הנהגה שתשאב את סמכותה מבוחריה ותנהל את מוסדות הציבור . בשבט תר"ע פורסמו מודעות מטעם בתי הדין הקוראות לציבור לבחור ועד עיר אשכנזי . כמה ימים אחר כך התכנסו כשלוש מאות 378 מוריה , י"ט באלול תר"ע 379 . 23 . 9 . 1910 / ראה למשל מוריה , כ"ו בתשרי תרע"ד . 27 . 10 . 1913 / החכם באשי בקושטא סירב אמנם בתחילה לאשר שהישיבות 'עץ חיים , ' 'פרי עץ חיים' ו'חיי עולמי , הן בתי מדרש לחכמים שתלמידיהם משוחררים מגיוס . צריך היה לשלוח שליח מיוחד ( ישראל פורת ) לקושטא על מנת להסדיר את שחרורם של תלמידי מוסדות אלה . ראה . גם לוח עץ ...  אל הספר
מוסד ביאליק