ג. הרב חיים ברלין — הרב שלא היה 'רב'.

הרבחיים ברלין ( נולד בשנתתקצ"ב , ( 1832 (?) בנו של הנצי"ב = ) נפתלי צבי יהודה ברלין ) ראש הישיבה הידוע של וואלוז'ין , בא לירושלים באלול תרס"ו . ( 1906 ) לאחר סירובו של הרב סלאנט לקבל את הרב יצחק ירוחם דיסקין כממלא מקומו של האדר"ת , ביקשו עסקני הועד הכללי למנות את הרב ברלין . ברודר , שניהל את המשא ומתן בשם הועד הכללי , מספר שאת הרב ( שהתאסכן באותה שעה 356 בלוי תש"ו , עמ' כג . ראה על הפרשה גם השקפה , י"ד באדר תרס"ג . 13 . 3 . 1903 / מה שבלוי אינו מספר הוא שבנו של אברהם רוקח , אליעזר , שהוא וחותנו הקנאי יצאו בהתלהבות כה רבה לעזרתו , היה תלמיד בבית ספר 'למל' ומאוחר יותר גם הורה בבית הספר . ראה כהן רייס תרצ"ד , עמ' 357 . 180 ברודר , בתוך : איש ירושלם , תרצ"ז , עמ' . 61-49 במלון קמיניץ ) ייצגה אשתו הרבנית . היא דרשה שבעלה יקבל 'כתב רבנות רשמי . ' ברודר ידע שהוא לא יוכל לעמוד בדרישה זו — הכוללים החסידיים לא יסכימו בשום פנים . הפעם היה הרב סלאנט פחות פעיל ונחוש , ועל כל פנים לא העמיד את מנהיגי החסידים בפני עובדה מוגמרת , כפי שעשה במקרה של הרב אדר"ת . האם תש כוחו של זקן זה ? האם חשב ששוב אין בכ...  אל הספר
מוסד ביאליק