הודעה מטעם בית הדין הפרושי בירושלים שהגיעו ליעדם הכספים שהעבירו הנדיבים לתלמידי ישיבת יתורת חייםי ולרבנית באמצעות מנדל רנד. שמונה במקומו של הרב יצחק וינוגרד על רקע פשיטת הרגל של הישיבה. בית הדין נקט עמדה ברורה נגד הרב יצחק וינוגרד. ההערה שאל להם למנדבים לשעות לידברי שקר של המלשינים" מעידה על הפולמוס שעוררה החלפתו של יצחק וינוגרד במנדל רנד גם בירושלים וגם בגולה הליטאית. ראה עמי ‭.29-28‬