פתק שמעיד על מעורבותם העמוקה של בתי הדין האשכנזיים בירושלים (פרושים וחסידים - פו"ח) בפולמוס נגד משפחת וינוגרד‭,'‬ גם לאחר מותו של יצחק וינוגרד. ראה עמי ‭.29‬ מן הפולמוס הזה אפשר ללמוד מה היה אופיין של המחלוקות בירושלים כאשר נגעו בעניינים כלכליים הקשורים למערך התמיכה.