מודעה זו היא כנראה יפשקווילי (כתב פלסתר) על בעלי יקבים בירושלים שהעדיפו את ענבי הכרמים של מושבות הגרמנים (שאב"ב — שאינם בני ברית, גויים) בגלל האיסור שהוציאו בתי הדין בירושלים והרב ברלין על ענבי •כרמי הטריפה 1 במושבות היהודיות כשנת השמיטה תר"ע, ראה עמ' ‭.89-88‬ אוסף דב גנירוובסקי