איסור על שמן שומשומין לפסח מטעם בתי הדין האשכנזיים והספרדיים בירושלים (ניסן תרס"ט‭.(‬ האיסור מכוון נגד ההיתר של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבן של יפו והמושבות. ראה עמי ‭.86‬ ארכיון הספרייה הלאומית ‭L-1013‬