איסור על הצגות תאטרון. שהוציאו בתי הדין האשכנזיים והספרדיים. ראה עמ' ‭.84-78‬ אוסף דב גנירווכסקי