קריאה להקמת ועד נבחר של העדה האשכנזית על רקע מותו של הרב סלאנט והחשש מפני קריסתה של מערכת התמיכה כולה. ראה עמי ‭.101-91‬ אוסף בנימין קלוגר