מודעת אבל של בית החולים משגב לדך על מותו של הרב סלאנט, המודעה, שנשלחה לארה"ב, מבקשת >נצלי את המאורע ולשדל נדבנים לשלוח 'מהיום והלאה 1 כספים למען בית החולים לכתובתו של הרב הספרדי יצחק אשכנזי. המודעה הגיעה גם לידיו של 'ירושלמי 1 ששהה בארה"ב (אולי שד"ר‭,(‬ והוא העיר בכתב ידו 'והתרמית הזה הם שולחים אלי בן ירושלים‭.'!‬ ראה עמ' ‭.101-91‬ אוסף דב גניחובסקי