מכתב אל הרב סלאנט מיום הי פרשת בראשית (תשרי) תרנ"ט, מאת לאה רוזנבלט מקליוולנד ארה"ב . המכתב משקף את אופייה ואת מניעיה הדתיים של כלכלת התמיכה ביישוב הישן האשכנזי, ואת תפקידו של הרב סלאנט במערכת זו. ראה עמי ‭.95-94‬ אוסף דב גניחובסקי