מכתב תמיכה של הרב יעקב דוד וילובסקי (רידב"ז) מצפת ברב יוסף אליהו וינוגרד, ראש ישיבת "תורת חיים ‭, 1‬ לאחר מותו של אחיו, יצחק וינוגרד, על רקע פשיטת הרגל של הישיבה. ראה עמי ‭.29 ,25-24‬ אוסף דב גניחובסקי