מכתב התמיכה של גדולי התורה מליטא ברב יצחק וינוגרד, ראש ישיבת 'תורת חיים ‭, 1‬ שבהוראת בתי הדין בירושלים נדרש להתפטר מתפקידו על רקע פשיטת הרגל של הישיבה. בין השאר נכתב כאן שיהנהגת הישיבה מסורה‭...‬ רק להנותנים והמשפיעים פרנסת הישיבה אשר רובם המה אחינו בארצנו (ליטא‭,(‬ ואין רשות לאחינו תושבי עה"ק [עיר הקודש] לעשות חדשות בהנהגת הישיבה בלי רשות וידיעת המשפיעים והנודבים/ ראה עמי ‭.29-24‬ אוסף ישעיהו וינוגרד