ישיבת 'תורת רויים 1 ברובע המוסלמי בעיר העתיקה. ראה עמי 35