משבר המוסדות. מודעה של בתי הדין האשכנזיים (פרושים וחסידים — פו"ח) המורה להעביר כספים המגיעים למוסדות שפשטו את הרגל לידיו של מי שמינו בתי הדין, ולא לגבאים הוותיקים. ראה עמי ‭.28-24‬ אוסף דב גניחוכסקי