איום על כל השולח את ילדו ללמוד בבתי הספר המודרניים בירושלים (־שקאלע‭('‬ שאם לא יחזור בו, לא יקבל ידמי חלוקה ‭. 1‬ ראה עמי ‭.17‬ אוסף דב גניחובסקי