שטר למוכ"ז של כולל וילנא-זאמוט. השטר מיועד לפירעון בכסלו תרע"ה. ספק אם במועד זה (בעיצומה של המלחמה) יכול הכולל לעמוד בהתחייבותו. ראה עמי ‭24-23 ,18‬