א. הרב שמואל סלאנט — 'ירושלמי'.

בכסלו תרס"ז ( דצמבר , ( 1906 כשנתיים וחצי לפני מותו , פנה הרב שמואל סלאנט , שנחשב לרבה של העדה האשכנזית בירושלים , לר' אברהם פרנקל נשיא לשכת הקהילות האורתודוקסיות בהונגריה ונשיא קופת רמבה"ן = ) ר' מאיר בעל הנס ) של כולל הונגריה , בבקשה שיצרפו אותו ואת שאר בני משפחתו לקהילתו או לקהילה יהודית אחרת . רבי שמואל סלאנט לא רצה כמובן להגר לממלכה האוסטרית הונגרית . בקשתו היתה חלק מהליך משפטי פורמלי שנועד לאפשר לו ולבני משפחתו ליהנות מחסותו של הקונסול האוסטרי בירושלים . להלן קטע ממכתבו : יליד pK רוסיא הנני . וד' ית"ש = ] יתברך שמו ] זכני לעלות לעיה"ק = ] לעיר הקודש ] ירושלים בשנת תר"א ( לפני ששים ושש שנה ) ואז היץה ] הר ציון שומם . ואחר כן כאשר בחסדי ה' האומר לירושלים תושב , החל הישוב להתפתח בירושלים , באו אליה צירי ממשלות אוסטריא ובריטניא ובחסדי הוד מלכיהם קבלו תחת חסות ממשלותיהם את היהודים שבאו מרוסיא , אשר באו לחסות בצל כנפיהן בתור ' שוטשגענאססעך = ] בני חסות . [ ואני נכנסתי לחסות בצל כנפי חסדו הוד מלכות אוסטרייך יר"ה = ] ירום הודה . [ וזה לערך עשרים שנה באה פקודה לשרי הקונסולטין כי יוציאו מ...  אל הספר
מוסד ביאליק