המוסדות.

על חשיבותם של 'המוסדות' ב'יישוב הישן' עמדנו לעיל ( עמ' . ( 42-33 נציין בהקשר הנוכחי שבדומה ל'ממוני' הכוללים , היו גם מנהלי המוסדות וראשיהם בלתי תלויים במסגרות הפוליטיות המקומיות מאחר שאת תקציבם קיבלו ממגביות בפזורה היהודית . לכן היו המנהלים של המוסדות פטורים למעשה ממסירת דין וחשבון על מעשיהם ועל מחדליהם לציבור שנזקק להם . בשל כך היתה סמכותם של הרבנים ובתי הדין מוגבלת למדי בבואם לדון את העומדים בראש המוסדות . כאמור , חולשותיו הבסיסיות של 'היישוב הישן , ' שעליהן עמדנו בהרחבה בפרקים הקודמים , נבעו , בעיקרו של דבר , מהיותו חברת מהגרים נתמכת , המצויה במשבר לגיטימציה חמור אל מול עולם יהודי הנוטש את המסורת ואל מול אלטרנטיבה בדמותו של ' היישוב החדש ; ' חולשות אלה הגבילו במידה מכרעת את יכולת תפקודה של ההנהגה ה'בעל בתית' ושל הרבנות . ואולם למרות התנאים המגבילים , הצליחה ההנהגה הכללית של היישוב הישן האשכנזי לתפקד בצורה יעילה למדי בזכות אישיותו של הרב שמואל סלאנט .  אל הספר
מוסד ביאליק