הועד הכללי — ועד כל הכוללים.

בגלל הפיצול לכוללים נוצר צורך במסגרת כלל קהילתית שתטפל בצורכי העדה האשכנזית כולה — ביחסיה עם השלטונות , בהחזקתם של מוסדות ושירותים כלליים כגון בית הכנסת בחורבה , בתי הדין , בית החולים ' ) בקור חולים , ( ' שירותי חינוך ( ת"ת וישיבת 'עץ חיים ( ' וכיו"ב וכן בבעיותיהם של אלה שלא היו ' שייכים / מסיבות שונות , לאף אחד מהכוללים . הועד הכללי נוסד בשנת תרכ"ו ( 1866 ) על ידי הרבנים שמואל סלאנט ומאיר אוירבאך . הוא פעל בפיקוחם של הרב סלאנט ונציגי הכוללים ( חק מכולל הונגריה ) ונוהל על ידי צוות קטן של עסקנים ופקידים . הכנסותיו באו מהפזורה היהודית החדשה בארצות ההגירה במערב ( ארה"ב , דרום אפריקה , אוסטרליה וכר . (  אל הספר
מוסד ביאליק