בית הדין (בד"ץ).

בית הדין שליד חורבת רבי יהודה החסיד היה בתחילה בית הדין ( בד"ץ = בית דין צדק ) היחיד של היישוב הישן האשכנזי . הוא נתמנה על ידי הרב סלאנט והיה מעורב כמעט בכל תחומי החיים של העדה האשכנזית . ואולם , מסיבות שיידונו להלן , התקשה בית הדין לאכוף את סמכותו על המתדיינים ולא תמיד היה יכול לחייב את מי שלא רצה בכך להתדיין לפניו . בית הדין שליד החורבה היה מזוהה עם הפרושים , שהיו המרכיב הדומיננטי בעדה האשכנזית . על רקע מינויו של הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים ( אדר"ת ) כרב שותף לרב סלאנט , נאלץ האחרון להסכים להקמתו של בית דין לכוללים החסידיים ( ראה על כך להלן . ( שני בתי הדין ידועים מכאן ולהבא כ'בד"ץ פו"ח' = ) בתי דין צדק פרושים וחסידים . ( במשך הזמן הוקמו , בצדם של בתי דין אלה , בתי דין 'פרטיים' נוספים בחסותם של רבנים בעלי שם שהגיעו לירושלים . הידוע ביותר בהם הוא בית הדין של הרב יהושע ליב דיסקין . הכולליס . הגדרנו ותיארנו לעיל את תפקידם ואת פעילותם של הכוללים , נסכם בקצרה : הכוללים היו הגורם הכלכלי פוליטי העיקרי ביישוב הישן האשכנזי . מאחר שכל אחד מהכוללים היה תלוי בקהילת המוצא , היו הכוללים לגורמים ...  אל הספר
מוסד ביאליק