הרבנות.

מקובל לראות את רבנות העדה האשכנזית בירושלים בדמותו של הרב שמואל סלאנט . יש הרואים ברב מנחם מנדל משקלוב , שעמד בראש העלייה של תלמידי הגר"א לירושלים , את הרב הראשון . אחריו בא הרב ישעיהו ברדקי ואחריו הרב יוסף זונדל סלאנט , חותנו של הרב שמואל סלאנט .  אל הספר
מוסד ביאליק