חברה בתמורה — 'היישוב הישן' וחלוצי העלייה השנייה

המפגש בין חלוצי העלייה השנייה ובין 'היישוב הישן' היה מלכתחילה רווי מתח ואי נחת . גם בעיני ה'משכילים' נראו אנשי העלייה השנייה שונים ואף מאיימים . לבושים 'כתונת מכנסים וסנדלים , בלי גרבים , גלויי ראש ומגדלים בלורית פרועה' ונוהגים במתירנות . לפחות כך נראו כלפי חוץ , ביחסים שבינו לבינה , עוררו יחס של חשדנות ואיבה . השקפותיהם הסוציאליסטיות מהפכניות , שניסו להפיץ בדבקות כמעט מיסיונרית , עוררו נגדם לא רק את בני 'היישוב הישן , ' אלא גם את הממסד ה'משכילי . ' להלן תיאור אופייני ב'החרות : ' הערב רב הזה של בנים כחשים מלאים כפירה והזיה , כי בני תהפוכות המה והפרדוקס הזה שורר אצלם ; בעוד אשר כופרים המה בכל הקדוש והיקר לעמינו , אומרים המה קדוש וברוך לכל דבר זה שאיננו ממקור ישראל . ויבואו ויטמאו את ארצנו בדעותיהם הנשחתות וברעיונותיהם הכתבים ... קשתה עליהם היד החזקה [ של ממשלת רוסיה ] ויצאו את pxn [ רוסיה ] וישימו פניהם דוקא אל ארצנו ... את אחיותינו ובנותינו המה מדיחים בהספדות המנולת שלהם , מפרידים בין אב לבנו בין אח לאחיו , ריב ומדון בין משפחה ומשפחה ' ... בדומה לאנשי 'היישוב הישן , ' חרדו ה'משכילים' ל...  אל הספר
מוסד ביאליק