ב. המשכילים המתונים.

המושג 'משכילים מתונים' מקבל משמעות על רקע המציאות החברתית שהתפתחה בראשית המאה העשרים בירושלים , כאשר אל מול הישן ואל מול המסגרות החברתיות שהיו קשורות עם הארגונים הפילנתרופיים , התגבשו קבוצות רדיקליות , שהיו קשורות לתנועה הציונית והציגו חלופה רעיונית ומעשית למערכת החברתית הקיימת כולה . בה בעת , על רקע ההתפתחות הכלכלית והטכנולוגית והחשיפה הגוברת של היישוב היהודי לעולם היהודי , נוצרה האפשרות לביטוי ציבורי של מגמות משכיליות 'בעל בתיות , ' שעל אף האופי שלהן , היו קשורות חברתית וציבורית לממסד של היישוב הישן האשכנזי . נוכל לראות באגודת 'בני ברית' את הביטוי הבולט והחשוב ביותר של אותה תופעה שהוגדרה כאן כ'משכילית מתונה . ' בראשות 'בני ברית' בירושלים עמדו באותה תקופה אישים כמו אפרים כהךרייס , יחיאל מיכל פינס , דוד ילין , חיים סלומון , שמואל רפאלי ועוד . אישים אלה עמדו במרכז החיים הציבוריים בירושלים ופעלו מתוך שיתוף פעולה הדוק עם הנהגת היישוב הישן האשכנזי . יחיאל מיכל פינס יכול לשמש דוגמה למציאות מורכבת זו . איש זה , מהדמויות הבולטות של 'היישוב החדש , ' נעשה לחלק מהמערכת הביורוקרטית של הממסד של הי...  אל הספר
מוסד ביאליק