חברה בתמורה — בין 'ישן' ל'חדש', תלות ויחסי גומלין

המאבק בין ה'משכילים' ובין נוטרי המסורת ביישוב הישן האשכנזי הוא אחד המאבקים החברתיים המרתקים ביותר בהיסטוריה היהודית של העת החדשה , והדיו נשמעים עד היום . כמו למקומות קדושים אחרים , נמשכו גם לירושלים קיצוניים וקנאים דתיים . על רקע תהליכי המודרניזציה והחילון שפוררו את החברה היהודית המסורתית באירופה , נמצאו בקרב נוטרי המסורת מי שביקשו לעלות לירושלים משום שבה , כך האמינו , יוכלו לגדל את בניהם לנאמנות לדת ולמסורת , בלי לחשוש מ'ההשכלה הברלינית הארורה . ' עולים אלה הם שהיוו את הגרעין הקשה של הקנאות הדתית ב'יישוב הישן . ' אליהם הצטרפו אחרים שבאו לארץ הקודש כדי לחיות בה חיי קדושה וראו בחדירתה של ה'השכלה' ל'פלטרין של מלך , ' ' חילול השם' וסתירה מהותית לאידאל הדתי מסורתי של 'יישוב . ^* wpx בו בזמן החריף כאמור הגידול במספר היהודים בירושלים ( בגלל שיפור תנאי התחבורה והתברואה ) את המצב הכלכלי והעלה על סדר היום של החברה היהודית את שאלת המשך קיומו של 'היישוב הישן' כ'חברה פורשת . ' כמה חוגים ביהדות הליברלית במערב אירופה נתנו את דעתם ל'תיקונו' של 'היישוב הישן' ולהפיכתו ל'חברה נורמלית . ' במסגרת זו פעלו ...  אל הספר
מוסד ביאליק