הישיבות — 'מוסדות' או בתי אולפנא

שאלת מינוים של רבנים למושבות 'היישוב החדש , ' היתה אחת השאלות החשובות שנידונו בחילופי המכתבים בין רבי יצחק אייזיק הלוי ( רבינוביץ , ( הידוע כמחברו של הספר 'דורות הראשונים' וממנהיגי האורתודוקסיה בגרמניה , ובין הרב אברהם יצחק הכהן קוק , רבה של יפו . שניהם היו מודאגים מהסחף שחל ביחסו של הדור הצעיר שגדל במושבות אל הדת ואל המסורת , והם רצו ברבנים בעלי השפעה על הצעירים . שניהם הסכימו שבקרב תלמידי הישיבות בירושלים יהיה קשה למצוא מועמדים מתאימים . לרבי יצחק אייזיק הלוי , חניך ישיבות ליטא , היתה הערכה נמוכה להישגיהם של תלמידי הישיבות הירושלמיות : ... נשתומם לראות כי עד היום לא יצא מירושלים עצמה לא לבד גדול הדור , כ"א גם לא תלמיד חכם גדול ומצויין ... טענה זו — מפיו של מי ששימש כמקשר בין גדולי התורה שבליטא ובין מנהיגי האורתודוקסיה החדשה שבגרמניה ומהיוזמים העיקריים להקמתה של 'אגודת ישראל' היתה מקובלת למדי על העילית הדתית מסורתית במזרח אירופה וביטאה את יחסה ל'יישוב הישן . ' היא ביטוי למשבר הלגיטימציה של 'היישוב הישן' בעיני אלה שהיו אמורים להיות בעלי בריתו במאבקו במודרנה ובחילון . 'היישוב הישן , ' ש...  אל הספר
מוסד ביאליק