כלכלה — העיר העתיקה והעיר החדשה.

בשנים 1914-1900 גדל מספרם של היהודים היוצאים את העיר העתיקה ומתיישבים בעיר החדשה . לפי חישובו של בךאריה נבנו בארבע עשרה השנים הראשונות של המאה כעשרים ושלוש שכונות חדשות . בתקופה זו עבר גם מרכז הכובד של היישוב היהודי מהעיר העתיקה לעיר החדשה . 'להערכתנו , ' כותב בן אריה , 'כ 29 אלף מתוך כ 45 אלף ( כ ( 64 . 5 % ) היהודים שנמצאו בירושלים ערב מלחמת העולם הראשונה , כבר גרו מחוץ לחומות . ורק כ 16 אלף ( כ ( 35 . 5 % > המשיכו לגור בעיר העתיקה . ' שינוי חברתי בהיקף כזה כרוך בהכרח בתהליכים של סלקציה חברתית כלכלית . היסודות הדינמיים , בעלי היוזמה והמצליחים מבחינה כלכלית , נוטשים את העיר העתיקה ועוברים להתגורר בשכונות ובבתים טובים יותר . שינויים כאלה גוררים אחריהם שינויים מקיפים יותר המשפיעים על כל הציבור . מספר רב של מוסדות בריאות , צדקה וחסד עברו או נבנו מלכתחילה בעיר החדשה . מוסדות ותיקים בנו מרכזים חדשים בעיר החדשה . בשנת תר"ע ( 1910 ) החלה בנייתה של ישיבת 'עץ חיים' בשכונת מחנה יהודה . באותה שנה החלה בנייתו של בית החולים 'בקור חולים' בעיר החדשה , מול בית החולים המיסיונרי הגרמני . 'מושב זק...  אל הספר
מוסד ביאליק